top of page
Abstract Horizon

יוגה נשית

Namaste

גישה המשלבת בין מסורת היוגה לבין הבנת הגוף הנשי. שיטת התרגול מעניקה פרשנות נשית לא רק לתנוחות השונות, אלא גם – ובעיקר – לתובנות העמוקות
שהיוגה יכולה להציע לנשים במעגלי חייהן המשתנים
 

השיעור שם דגש על חיבור למחזוריות גוף האשה ותומך באיזון הורמונלי
ובריאות רצפת האגן

?מהן הרמות

bottom of page