top of page
Abstract Horizon

אשטנגה

Vinyasa Yoga

שיעור דינאמי המשלב תנועתיות עם טכניקת נשימה מעצימה. השיעור מתבסס
  על דרך האשטנגה עם נגיעות של זרמים נוספים  ביוגה. האשטנגה מביאה לטיהור הגוף מרעלים, זיקוק הנשימה ריכוז והשקטה

 

אימון בעל אופי אינטנסיבי שפועל כדי להפיק חום פנימי ולאפשר למתרגל.ת

להכיר את יכולות הגוף ומשם את יכולות הנפש

?מהן הרמות

bottom of page