top of page
Abstract Horizon

ויג׳נאנה

Yoga at Home

שיעור תנועתי שבו הדגש הוא על דיוק תוך כדי זרימה, חיזוק, יציבה, גמישות והרפיה
 

 ,בגישה זו האימון נעשה מתוך הקשבה לתחושות הגוף ולתודעה באופן שמאפשר עבודה פנימית עמוקה יחד עם עבודה פיזית ללא דחיפה לקראת ״ביצועים מרשימים״

?מהן הרמות

bottom of page